Članstvo

Kot novi člani kluba ste povabljeni vsi, ki vam je smučarski tek blizu. S plačano članarino in izpolnjeno PRISTOPNO IZJAVO lahko vsak postane član TSK Triglav Kranj. V celoti izpolnjeno pristopno izjavo se lahko pošlje na e-mail kluba ( tsk.triglav@gmail.com) ali na poštni naslov kluba (Tekaški smučarski klub Triglav Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 Kranj) ali se jo odda kateremu koli od trenerjev.
Članarina predstavlja denarno pomoč klubu in enega od virov dragocenega prihodka kluba, ki v današnjih časih sploh ni zanemarljiv. Namenjena je izključno razvoju mladih tekmovalcev, poskrbimo pa tudi, da si s tem pridobite tudi nekaj ugodnosti, ki vam jih ponuja klub (tečaje teka na smučeh, svetovanje, ugodnosti pri nakupih …).

Članarina se plačuje vsakoletno za tekočo sezono (za obdobje od 1.7. tekočega leta do 30. 6. naslednjega leta) 20 € za vsakega člana in se plača najkasneje do 29. 7. tekočega leta oz. tekoče preko leta za nove člane, ki se pridružijo klubu. Plačilo se poravna na TRR kluba: SI56 2900 0005 1456 029 pri UniCredit Banki Slovenija d.d. V polje za namen plačila se OBVEZNO navede ČLANARINA 20__/__ (tekoča sezona) in v primeru, da se plača članarina za več oseb, se navede vsa imena.

Vadnina

Mesečni prispevek oz. vadnina, ki vključuje celotno vodenje treninga, vse prevoze in štartnine.
Višina vadnine se opredeljuje po sledečih kriterijih:

1. otrok

55,00€

2. otrok

45,00€

3. otrok

30,00€

4. otrok

00,00€

Informacije o plačilu vadnine

Vadnine se plačujejo do vsakega 5. v tekočem mesecu za pretekli mesec na TRR kluba: SI56 2900 0005 1456 029 pri UniCredit Banka Slovenije d.d. in s sklicem (beri: primer za plačilo vadnine), ki je bil določen za vašega otroka.

Za mesec april se vadnina zaradi »klubskih počitnic« ne plačuje.

Zaželeno je, da se vadnine plačujejo redno za vsak mesec.
Vsak otrok, ki se priključi klub je prvi mesec treningov upravičen plačila vadnine in se v tem času lahko odloči ali so mu treningi všeč in bo še nadaljeval ali pa se bo odločil za kakšen drug šport.

Primer za plačilo vadnine

Ime in priimek otroka: Marija Primernik

Namen plačila: Plačilo vadnine

Znesek: xx €

 

Sklic:

pirmer: 00 – XX – tekoče leto – številka meseca

torej: 00- 13 – 2022 – 01

Na polje XX vpišete številko sklica, ki smo ga določili otroku, na zadnjo črtico pa dvomestno številko meseca, za katerega plačate vadnino: 01- za januar … 10- za oktober….

Nove sklice vam bomo poslali po dvomesečnem obiskovanju treningov vašega otroka.

 

Zelo pomembno je, da vpišete pravilen sklic, saj v računovodstvu ne morejo knjižiti plačil če teh sklicev ni.

V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti lahko pokličete na 031 319 191 (Meta Jelovčan, blagajničarka kluba)

 

TRENINGI IN PRIPRAVE

Treningi v poletnem času potekajo na različnih lokacijah, zbirno mesto je običajno rolkarska proga na Kokrici, ki nam omogoča zbrano vadbo na tekaških rolkah, brez nevarnosti, ki so jim sicer tekmovalci izpostavljeni na cestah.

Atletika in igre z žogo največkrat potekajo na kranjskem stadionu, kondicijski treningi pa potekajo po bolj in manj zahtevnih poteh bližnjih hribov in gora, v manj zahtevnih plezalnih stenah, v kanujih na Blejskem ali Bohinjskem jezeru ali na kolesu v okolici Kranja.

V deževnih in mrzlih dneh jesenskega obdobja so treningi za najmlajše v telovadnici kranjske gimnazije, starejši pa kondicijo pridobivajo v klubskem prostoru na Kolodvorski v Kranju, kjer je del prostora opremljen s telovadno opremo za pridobivanje moči. V zimskem času pa so treningi predvsem na Pokljuki in v Ratečah, izjemoma tudi na Rogli ali drugih zasneženih poligonih s tekaškimi progami. V primeru ugodnih snežnih razmer tudi v dolinah pa se treningi izvajajo na progi na Kokrici ali v okolici Kranja.

Resen pristop do treniranja se pokaže tudi med počitnicami, ko tekmovalci in tekmovalke odidejo na večdnevne priprave na Pokljuko, v Planico ali na Roglo. Čeprav ni jutranjega poležavanja in so treningi zahtevni, jih dobra družba, dogodivščine in zadovoljstvo ne odvrneta od tega.